Kvalita,  certifikace a politika PZH

Certification

Kvalita bez kompromisů

Celá naše organizace se vyznačuje bezprostřední orientací na zákazníka, jeho potřeby a nároky. Naše průběžná dokumentace zajišťování kvality k tomu pro nás neoddělitelně patří – na tento cíl jsou u nás orientovány všechny procesy. 

Garantované zajištění kvality

Od vstupní kontroly materiálu přes každý jednotlivý krok výroby až po konečnou kontrolu před expedicí se naši pracovníci a speciálně vyškolení manageři kvality starají o zajištění optimální kvality.

Tak vznikl systém zajištění kvality dle DIN EN ISO 9001:2008, jehož efektivita a spolehlivost je prokázání certifikátem TÜV-CERT.
Naši zákazníci se mohou spolehnout na stále stejnou kvalitu materiálu, nejtěsnější tolerance, čisté zpracování a bezvadné povrchy.  

Politika PZH

Politika PZH

Vedení společnosti SCHÄFER-SUDEX s.r.o. věnuje významnou pozornost bezpečnosti provozu a proto stanovuje cíle a zásady politiky prevence závažných haváríí pro objekt SCHÄFER-SUDEX s.r.o. Ledeč nad Sázavou.

Cekia Stability Award

Hodnocení Cekia Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Výsledkem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde hodnocení AAA je nejlepší možné. Hodnocení je každoročně aktualizováno a výsledky jsou vyhlašovány ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100 v samostatné kategorii Nejstabilnější firma roku a publikovány v ekonomických médiích.

Váš osobní kontaktní partner:

Christian Baumunk
vedoucí řízení jakosti
Tel. +49 (0) 2735/787-291
E-Mail: cbaumunk@schaefer-werke.de