Ekologie a bezpečnost

Ökologie

Naše životní prostředí nám leží na srdci!

A to není prázdná fráze, nýbrž to patří jako samozřejmost k našemu modernímu, zodpovědnému rodinnému podniku, který se chová ekologicky k životnímu prostředí. 

Pro růst efektivity osvětlení ve výrobních a skladovacích prostorách proto firma SCHÄFER Werke v r. 2010 obdržela od  „Rheinland Westfalen Netz“ diplom za ochranu klimatu. Mimo to se staráme o cílené vracení srážkových vod na naše velké plochy zeleně a tím vyrovnáváme jejich vysychání.
Ani pojem „ochrana před emisemi“ u nás není prázdné slovo.
Vzduch vypouštěný do okolního prostředí čistíme nejmodernějšími filtračními zařízeními a v pravidelných intervalech testujeme jeho čistotu. Na rok 2011 je kromě toho naplánována rozsáhlá sanace všech kanálů. 

Filozofie podniku podporuje ekologické myšlení

Výše uvedené příklady jsou jen malým výtahem našeho snažení:
Vyvíjíme, vyrábíme a likvidujeme naše výrobky pokud možno tak, aby to bylo únosné pro životní prostředí. Aby to nezůstávalo jen prázdným slibem, prohlásili jsme aktivní ochranu životního prostředí za podstatnou součást naší podnikové filozofie. Respekt k životnímu prostředí a jeho zdrojům je pro nás samozřejmostí. 
S vědomím konečnosti našich ekologických zdrojů vzrůstá význam důsledného hospodaření. Kromě dodržování zákonných rámcových směrnic se proto snažíme o ekologické a tím i společensky trvalé účinné chování.

Váš názor je pro nás důležitý!

Máte dotazy k našim ekologickým opatřením nebo nápadům, podnětům, tipům ke zlepšení našeho ekologického chování? 

Náš odborník na ekologické otázky, inženýr pro bezpečnost Klaus-Peter Roth, bude potěšen Vaším telefonátem nebo komentářem na: 

Tel. +49 (0) 2735/787-355
E-mail: kroth@schaefer-werke.de